21 sierpnia 2019

Praca magisterska złożona! Rok badań oraz analiz statystycznych i gotowe. Temat i wnioski znajdziecie poniżej w streszczeniu pracy. Po skończonym projekcie 100m+ będę chciała zabrać się za dalsze badania nad możliwościami wykorzystania elementów treningu freedivingu do poprawy zdrowia psychicznego, już o charakterze eksperymentalnym oraz obejmujących analizy parametrów fizjologicznych.

Będę mogła również wskoczyć w pracę zawodową jako psycholog i trener mentalny –> http://www.agatabogusz.pl/, bo na razie siły gdzie indziej są przekierowywane 🙂

Na razie mogę odetchnąć i powoli zacząć pakowanie na dwumiesięczny wyjazd do Grecji na ostatni tegoroczny etap projektu 😀

 

Tytuł: Freediving a odporność na stres

Autor: Agata Bogusz

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Aleksandry Kroemeke

Streszczenie

Celem badania było sprawdzenie, czy osoby uprawiające freediving różnią się od innych sportowców (pływaków) poziomem odczuwanego stresu i twardości psychicznej, oraz czynnikami mającymi wpływ na odporność na stres, takimi jak umiejscowienie kontroli, umiejętność regulacji emocji oraz poczucie własnej skuteczności. Ze względu na specyfikę treningu freedivingu postawiono hipotezy, że freediverzy charakteryzują się korzystniejszymi wynikami ww. wskaźników. W celu weryfikacji hipotez za pomocą Internetu przeprowadzono badanie wykorzystujące kwestionariusze samoopisowe: PSS-10, DRS-15, DERS-18, ANSIE oraz GSES. W badaniu wzięło udział 208 pochodzących z całego świata sportowców o różnym poziomie zaawansowania, w tym 143 freediverów oraz 65 pływaków. Wyniki pokazały, że freediverzy mają istotnie niższy poziom odczuwanego stresu, mniejsze trudności z regulacją emocji oraz wyższe poczucie własnej skuteczności. Dodatkowe analizy wykazały, że wyróżniają się oni lepszą kontrolą impulsów (podskala trudności w regulacji emocji) oraz wyższym poziomem wskaźnika „podejście do wyzwań” (podskala twardości). Nie było istotnych różnic w poziomie twardości psychicznej oraz umiejscowieniu kontroli. Uzyskane wyniki mogą świadczyć o tym, że uprawianie freedivingu wpływa korzystnie na kształtowanie odporności na stres oraz prawdopodobnie u freediverów dochodzi do transferu dalekiego umiejętności wypracowanych podczas treningu na niektóre zasoby osobiste (siły mentalne) oraz strategie radzenia sobie. W celu weryfikacji niezbędne są dalsze badania o charakterze eksperymentalnym.

Słowa kluczowe: freediving, stres, sport, odporność na stres, zarządzanie stresem